ZALOŽENIE FIRMY, UPGRADE FIRMY

Založenie firmy, upgrade firmy

E-mailová adresa na vašej vlastnej doméne vás reprezentuje presne tak, ako vaša vizitka, webová stránka alebo firemné logo.

Začínajúcim podnikateľom zabezpečíme:

  • Registráciu vlastnej domény
  • Web a E-mail na vlastnej doméne
  • IT techniku a softwér
  • Tlačové služby a zálohovanie
  • Pravidelnú IT podporu

MIBATECH – Založenie firmy, upgrade firmy

Potrebujete zaregistrovať vlastnú internetovú domému?

E-mailovú adresu na vlastnej doméne?