Obnova a oprava zmazaných dát

  • Obnova súborov aj po vysypaní z koša
  • Obnova dát po formátovaní disku, aj s už nainštalovaným Windowsom
  • Obnova dát po havárii pevného disku
  • Obnova dát po chybe rozdelení (partitioning error)
  • Získanie dát z RAW pevného disku
  • Obnova dát aj  USB flash diskov, pamäťových kariet
  • Obnovujeme kancelárske dokumenty, fotografie, obrázky, video, hudbu, e-mail atď.
  • Obnova súborov z nečitateľných dynamických diskov
MIBATECH.SK

Naše ceny

# Služby Cena
1 Obnova a oprava zmazaných dát 50 €

Všetky ceny sú vrátane DPH.

Obnova a oprava zmazaných dát

Pomôžeme vám so záchranou dôležitých súborov